Tìm kiếm nhân tài mở rộng kinh doanh tại Nội Thất Hoàng Đạt

Nhằm hoàn thiện và phát triển nhân sự cho khối kinh doanh, cũng như mở rộng thị trường Nội thất Hoàng Đạt có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại Thành Phố Hồ Chí Minh số lượng 2 người, với chế độ và...